Law firms in Nigeria. Lex Artifex, LLP. practice areas include corporate and commercial law, regelefterlevnad, kännedom, fastighet, investeringsrådgivning, beskattning,  Företagets sekreterartjänster, indrivning, invandring, immateriella rättigheter, arvsrätt, arbetsrätt och tvistelösning. Law firms in NAdvokatbyråer i Nigeriar in nigeria. Best Law firms in Nigeria
Lex Artifex, LLP, erbjuder ett brett utbud av snabba och kostnadseffektiva integrerade rättsliga lösningar till sina kunder både internationellt och i Nigeria. Företagets verksamhetsområden omfattar affärsjuridik, regelefterlevnad, kännedom, fastighet, samriskföretag, fusioner & förvärv, investeringsrådgivning, beskattning, Företagets sekreterartjänster, admiralty & havs, indrivning, invandring, immateriella rättigheter, arvsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.
Lex Artifex, LLP kunders portfölj inkluderar, individer, företag, regering, konsultbyråer, utländska investerare och advokatbyråer utländska.